Privacy & Cookies Studio Lienne

Studio Lienne gaat zeer discreet om met jouw registratiegegevens. Al jouw gegevens blijven in eigen beheer en stellen ze nooit ter beschikking aan derden, tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Als je iets hebt besteld worden je adresgegevens wel doorgegeven aan de distributeur. Die moet tenslotte weten waar je woont.

E-mail

Wij maken voor ons e-mailverkeer gebruik van de diensten van Roundcube. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens te voorkomen. Roundcube heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webshop maken wij onder andere gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

DHL Parcel

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL Parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL Parcel delen. DHL Parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijn

We bewaren en gebruiken je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hierna verwijderen we alle data die we hebben of worden uw gegevens geanonimiseerd en uitsluitend intern gebruikt voor analyses en rapportages.

We houden bepaalde termijnen aan, waarna we jouw gegevens verwijderen;
– Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na deze termijn worden de gegevens geanonimiseerd en mogelijk gebruikt voor interne doeleinden. Van de Belastingdienst moeten wij onze administratie met factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Na deze termijn gebruiken we uitsluitend geanonimiseerde gegevens voor interne doeleinden.
– Als je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wil ontvangen, bewaren we de intrekking van je verzoek.
– Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren wij zo lang als nodig.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Daarom heb je de volgende rechten:

  • Recht op toegang
  • Recht op portabiliteit
  • Recht op correctie
  • Recht op verwijdering
  • Recht op bezwaar
  • Recht op restrictie
  • Recht op intrekken van toestemming

Cookies

De hieronder getoonde informatie wordt aan jou verstrekt zodat je volledig op de hoogte bent wat cookies zijn en welke cookies wij bij Studio Lienne gebruiken. Hierdoor kun je een weloverwogen beslissing maken over blijvende aanvaarding van deze cookies.

Wat zijn cookies

Een cookie, ook wel bekend als, web cookie, browser cookie, of HTTP cookie, is een stukje informatie welke wordt verzonden van een website en opgeslagen op een gebruiker zijn harde schijf, terwijl zij surft op een website, welke de bewegingen van de gebruiker op deze website volgt. Wanneer de gebruiker opnieuw naar de desbetreffende pagina surft kan de opgeslagen data in een cookie worden opgevraagd door deze website om deze op de hoogte te stellen van de voorgaande activiteit van deze gebruiker.

Gebruik van cookies door Studio Lienne

Studio Lienne gebruikt cookies welke wij kunnen opvragen wanneer je onze website in de toekomst nog een keer bezoekt. Door middel van het surfen op onze website geef je toestemming aan ons dat wij een cookie op je harde schijf plaatsen en deze opvragen wanneer je onze website in de toekomst nog een keer bezoekt. Wij gebruiken cookies onder andere om te volgen hoe vaak een bezoeker onze website bezoekt, wat de inhoud is van de winkelwagen en wat de voorgaande aankopen waren om inhoud te bieden welke relevant zijn aan de interesses van deze bezoeker. Om dit te kunnen doen gebruiken wij website functionality cookies, website analytics cookies, customer preference cookies en targeting cookies.

Het gebruik van cookies is een standaard in deze industrie en de meeste webbrowsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Als je het wenst kun je dit echter wijzigen waardoor je voorkomt dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Als je cookies van onze website specifiek niet wilt accepteren dan kun je dit doen op een cookie-voor-cookie basis, mits je browser dit toelaat. Als je ervoor kiest cookies te limiteren of geen cookies te ontvangen, dan kun je de meeste functies van onze website, zoals het bekijken en bestellen van producten, gewoon blijven gebruiken, je moet je er echter wel van bewust zijn dat niet alles meer zal functioneren zoals bedoeld. Als je cookies wilt verwijderen die reeds op jouw apparaat zijn opgeslagen raadpleeg dan de help sectie van je browser.